10. Trosforsvar/ Apologetikk

Som medarbeidarar i indremisjonen er vi misjonærar i Norge. Men kor godt kjenner vi samtida vår? Kan vi «språket»? Korleis formidle kristen tru som truverdig, sann og relevant for menneske i dag? Korleis forklare, forsvare og formidle evangeliet i møte med mangfaldet av livssyn? Korleis bli tryggare i trua og meir frimodige i å dele den?

På apologetikk-nettverket får vi hjelp til nettopp til dette. Uansett alder, rolle og arena, vil nettverket gi deg hjelp til å leve ut misjonærkallet der du er.
Peter seier: «Vær alltid klare til forsvar når nokon krev dykk til rekneskap for det håpet som bur i dykk». Tek vi utfordringa?

Stefan Gustavsson er kjent som ein framifrå forkynnar, apologet og forfattar, både i Norden og internasjonalt. Han er førstelektor på kommunikasjon og livssyn ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og dagleg leiar for Apologia – Centrum för Kristen Apologetik.
Morten Marius Larsen er skribent, videoprodusent og seminarhaldar i Damaris Norge, og har lang erfaring som ungdomsarbeidar. Han er ofte med på «Grill en kristen»-arrangement og debattar, og har lang erfaring i det å dele trua med tvilarar og skeptikarar.

 Fredag – 17. 11

Tema:

Seminar med:

 Kl. 11.00 – 12.30

Troen trenger forsvares
•   i møte med samtidens utfordringer

Stefan Gustavsson

 Kl. 13.15-15.15

Troen trenger forsvares
•   med Jesus, Paulus og Peter som forbilder

Stefan Gustavsson

 Lørdag – 17. 11

Tema:

Seminar med:

 Kl. 11.00 – 12.30 Trosforsvar i møte med de unge. Hvilke spørsmål er særlig aktuelle, og hvordan kan vi møte disse på en god måte? Morten Marius Larsen
 Kl. 13.15-15.15 Skeptikerens guide til Jesus
•   hvorfor er Bibelens Jesus troverdig?
Stefan Gustavsson og
Morten Marius Larsen
 

 Søndag – 17. 11

Tema:

Seminar med:

 Kl. 09.30 – 11.30

Apologetikk for Bibelens syn på seksualitet og samliv

 Stefan Gustavsson

 
Stefan Gustavsson – Morten Marius Larsen