11. Studentnettverk

For hvem:
 Studentnettverket er primært for studenter i aldersgruppen 18-25 år.

Program

Fredag: Begge nettverkssamlingene
Tema: Beslutningsvegring
. Tenke- ville –gjøre det.
 Om å ta de gode valgene i tide
Bidragsyter: Professor og forfatter Paul Otto Brunstad
Lørdag: Begge nettverkssamlingene
Tema: Ett forbilde. Noen har gått foran – nå er det din tur
.
Bidragsytere: Bibelskolelærer Ole Magnus Breivold, rektor Gunnar Ferstad.

Paul Otto Brunstad – Ole Magnus Breivold – Gunnar Ferstad