5. Barnearbeid

Barne- ungdoms og familiearbeidet i bedehusland er på mange måter i et skjæringspunkt. Tallenes tale viser oss at vi mister utrolig mange av dem som kommer innom på ulike tilbud i løpet av barne- og ungdomsårene på veien, og spørsmålet blir: Hva skal vi gjøre? Som ledere i dette arbeidet trenger vi å komme saman for å bli utrustet til å møte utfordringene i tiden vi lever i slik at vi kan få være med på å disippelgjøre barn og unge og legge til rette for at de får en tro som varer gjennom livet.

Det store satsningsområdet i ImF for tiden er AWANA, som er en misjonsorganisasjon som jobber med disippelgjøring av barn og unge i over 100 land. Nå er turen kommet til Norge,  og en del av det AWANA vektelegger blir en del av programmet på konferansen. Ikke minst gjelder dette fokus på ledertrening, betydningen av relasjoner og foreldre sin viktige rolle i disippelgjøringen av barna. I tillegg til dette har vi en del andre tema på programmet som vi tror er viktige for deg som ledere.

Noen av temaene er såpass generelle og viktige at ledere for ulike typer arbeid bør får de med seg, samtidig som noen er mer spesifikt rettet mot en gruppe. Derfor har vi valgt å ha en del fellessamlinger for alle, mens en del av samlingene er delt inn etter målgruppe (barn, ungdom, familie). Vi gleder oss til å møte dere i november!

Fredag:

Tid: Innhold: Hvem:
Fellessamlinger:
1100-1125

Intro. Fellessamling for barn, ungdom og familie.
Equipping leaders/Utrust ledere (AWANA).                                  

Andreas Evensen
Donna Hershock
1145-1230
1315-1400

Møt barn og unge, utrust ledere, forandre verden (AWANA)
Solving leadership challenges/Hvordan løse lederutfordringer (AWANA)

Flere
DonnaHerschock
1415-1515

Following Christ Together: Why and how to lead relationally?/Å følge Jesus sammen:
Hvorfor og hvordan lede relasjonelt?

Dan Lovaglia

Lørdag – DEL 1:

Tid: Innhold Hvem
Fellessamling:
1100-1230

Tro på hjemmebane

Viggo Klausen

Eller:   Playing with Purpose: Maximizing Awana Games & Interactions with Kids, Youth, and Leaders. Dan/Donna/Chris

Lørdag – DEL 2: 

 Tid Innhold  Hvem
1315 – 1410

2-18: A Roadmap of the Awana Curriculum for All Ages/2-18:
En gjennomgang av Awanas helhetlige undervisning

 Chris Marchand
 1430 – 1515 Barn av vår tid. Hvordan og hva skal vi formidle til dem?  Trond Pundsnes

Søndag:

 Tid Barn
0930 – 1130 Verksted: Strategi og plan for barnearbeidet.
Innledning og arbeid i grupper med veiledning.


Andreas Evensen – Dan Lovaglia – Viggo Klausen -Chris Marchand – Trond Pundsnes –  Donna Hershock