8. Forbønn- og veiledning

«Samtale- og forbønn»

Nettverk for deg som har dine gaver, din interesse eller tjeneste inn mot samtaler, mentoring og/eller forbønn.

Her ønsker vi å ta opp tema som kan inspirere og utruste deg i din tjeneste. En viktig del av samlingene vil også være utveksling av erfaring. Vi vil også bruke tid på å be for hverandre.

Vi er glade for at vi har fått med oss svært kompetente undervisere til de ulike samlingene. En av du vil møte er instituttlektor Arne Tord Sveinall fra Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Arne Tord Sveinall har i en årrekke vært en profilert foredragsholder, underviser, veileder og sjelesørger. Arne Tord er veileder for ledere og medarbeiderfellesskap innen ImF.

Fredag kl 1100-1230 + 1315-1530:
«Den gode samtalen»  Hvordan bli en bedre lytter? Hvordan skape et tillitsfullt rom der den andre kan sette ord på det han strever med? Hvordan bli bevisst på egen rolle og bidrag i samtalen?  Arbeid med ulike tema gjennom case. Arne Tord Sveinall
Lørdag kl 1100-1230 + 1315-1530:
«..fra Satans makt og til Gud». I samtale og forbønn møter vi ulike utfordringer. Det kan være mennesker som har sår i livet, er krenket eller som på ulike måter opplever bånd og avhengighet. I en tid der påvirkning fra det okkulte gir oss nye utfordringer, trenger vi å hjelpe hverandre til å møte disse ulike situasjonene på en nyttig og frigjørende måte.

Vi starter dagen med undervisning om «Åndelig forvirring i vår tid. Yoga og mindfulness» Annie Schaug går dypere inn i tema som hun innledet i seminar fredag. Hvordan kan vi bli mer bevisst og møte aktuelle åndelige utfordringer i dag? Hvordan tenke om vår identitet i Jesus? Hvordan møte mennesker som er bundet eller plaget?

Etter lunsj vil et panel bestående av Kari Fasseland, Tor Ingvald Lauvrak og Ole Magnus Breivold dele erfaringer fra egen samtale- og forbønnstjeneste på denne tematikken.

Det blir mulig å stille spørsmål, dele erfaringer og be for hverandre.

Søndag:

Mentoring, medvandring, veiledning… ulike veier, ulike muligheter… Hva kjennetegner ulike måter å samtale på? Samtalen som mulighet for oppfølging og utrustning. Anne Nyvoll Furnes underviser.

Vi bruker tid til samtale og bønn.

 
Arne Tord Sveinall