9. Lovsang i medgang og motgang – til Guds ære:

Dette er nettverket for deg som er engasjert i lovsangstjenesten i din forsamling, enten alene eller i et team.

Vi er glad for å ha fått med oss Øystein Berg Slettahjell og John-Inge Rolfsnes.

Øystein kommer fra Trondheim og jobber til daglig som musikklærer ved Rødde folkehøgskole i Melhus.

Han er også engasjert i lovsangstjenesten i frimenigheten «Mosaic Trondheim». Har lang erfaring fra både å lede og undervise innen lovsang i tillegg til å skrive egne sanger.

John-Inge kommer fra Stord og jobber til daglig i NAV. I fjor gav han ut EP-en «Et nådens år» og har lang fartstid fra låtskriving og formidling. Har tidligere jobbet flere år som barne- og ungdomsarbeider i Normisjon.

Har også jobbet som lovsangsleder i Salem menighet i Trondheim (Normisjon). Idag er han engasjert i lovsangstjenesten i Stord Indremisjon og Leirvik bedehus på Stord.

PROGRAM:

Fredag 

11.00 – 12.30 Lovsang i eit Bibelsk perspektiv v/John-Inge Rolfsnes

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.10 Hvordan lede en forsamling i lovsang v/Øystein Berg Slettahjell

14.30 – 15-15 Hvordan lede en forsamling i lovsang v/Øystein Berg Slettahjell

Lørdag 

11.00 – 12.30 Lovsangsuttrykk – tradisjonell versus moderne (hvordan velge sanger) v/John-Inge Rolfsnes

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.10 Workshop – skrive egne lovsanger v/John-Inge Rolfsnes & Øystein Berg Slettahjell

14.30 – 15.15 Workshop – skrive egne lovsanger v/John-Inge Rolfsnes & Øystein Berg Slettahjell

Søndag 

09.30 – 11.30 Spørsmål og erfaringsdeling v/John-Inge Rolfsnes & Øystein Berg Slettahjell