3. Nye fellesskap!

Nye fellesskap!

Kjenner du Sendt visjonen fra 2014? ImF er et av 15 kirkesamfunn som står sammen om å plante 400 nye menigheter innen 2025! Hvordan ser dette ut for ImF?

Noen stedar handler det om å hjelpe bedehus til en restart med en ledergruppe som tar lokalt ansvar i å byggje forsamling med tydelig retning. Andre steder vil det være snakk om nytt arbeid, der det ikke finst ImF-arbeid, der alt bygges fra bunnen av.

Er dette aktuelt for deg og flere rundt deg?

I nettverket ”Nye fellesskap” får du muligheten til å bli koblet med andre som har noe av det same hjertet og kallet som deg. Det blir undervisning og input fra folk i og utenfor ImF, som har erfaringer på restart og nyplanting. Vi fokuserer på hvordan vi kan gå fram for å plante noe i ImF, og bruker tid på refleksjon rundt det vi hører. Kanskje viktigst av alt: Vi ønsker å bygge vennskap og nettverk som går utover selve lederkonferansen. Da kan det Gud har lagt oss på hjertet får et betre klima å få vokse vidare i når lederkonferansen er ferdig.

Fredag 17.november.
Nettverk 1-3

Tid: Innhold:  Hvem
1130-1230 Høstens språk og åndens hjelp.  Arne Skagen
1315-1410 Hvordan arbeide gjennom relasjonelle nettverk  Arne Skagen
1430-1515 De tre viktigste kjennetegn på fellesskap som når ut og vinner nye mennesker  Arne Skagen

Program Lørdag 18 november – DEL 1:
Nettverk 2-3

Tid: Innhold: Hvem
1130-1230 Tradeshow 4 personer fra IMF deler hvordan de har vært med i fellesskap som når ut og vinner nye mennesker.

Program Lørdag 18 november – DEL 2:
Nettverk 3

Tid: Innhold: Hvem
1315 – 1400 Hvorfor plante nye fellesskap og hvordan kan det skje? Øivind Augland og John Torjus Eriksen
1415 – 1515 Læring fra praktikere i planting? To personer fra ImF

Program Søndag 19 november:
Nettverk 3

Tid: Innhold: Hvem
0930 – 1130 Neste steg! ImF Plantingsnettverk


Arne Skagen – Øivind Augland – John Torjus Eriksen