4. Vekst nettverket

Vekst nettverket

Dette nettverket skiller seg litt fra de andre fordi de lokale arbeidene som er med forplikter seg til en 3 år lang prosess som Bedehuskirken er vertskap for. I løpet av disse 3 årene er det 6 samlinger, hvorav 3 av dem vil være på Ledekonferansen. Dette nettverket er et såkalt læringsfellesskap bestående av følgende komponenter; undervisning, læring, bønn/betjening, fastsette en plan og sosialt. Nettverket er en ledet prosess for å se se vekst på ulike områder av det lokale arbeidet.

Nettverket vil tilrettelegge for kulturendring hos de lokale arbeidene som er med, og vi legger stor vekt på at hvert sted skal finne sin egenart og hensikt. Læringsnettverket er for team med beslutningsmyndighet i sitt lokale arbeid. Teamet kan bestå av 3-8 personer og må i størst mulig grad bestå av de samme personene på hver samling.
For mer info; thomas.rake@bedehuskirken.no.

Fredag:

Tid Hovedprogram Vekst nettverk
1100-1230 Nettverk STATUS – Arbeid i team, presentere for hverandre, bønn for hvert team,
interaktiv læring
1315-1515 Nettverk Undervisning, sesjon 1 og 2, dialog Spørsmål & svar og arbeid i team
1600-1730 Seminar Tidslinje øvelse

Lørdag:

Tid Hovedprogram Vekst nettverk
1100-1230 Nettverk Undervisning, sesjon 3, dialog Spørsmål & svar og arbeid i team
1315-1515 Nettverk Jobbe med egen handlingsplan i team
1600-1730 Seminar

Søndag:

Tid Hovedprogram Vekst nettverk
0930-1130 Nettverk Presentere handlingsplan og utsendelse m/ forbønn


Thomas Rake