1. Etablerte fellesskap – 1

Forening, fellesskap, forsamling eller menighet? Navnet skjemmer ingen, er det sagt, og sant er det. For det handler virkelig ikke om hva vi kaller oss, men om hvem som har kalt oss og hva Han har bedt oss om å gjøre. O det som er vårt kall, uansett hva vi kaller oss og hvor mange vi måtte være, er å være med og gjøre Jesus synlig ved å forkynne Evangeliet og tjene mennesker. Disse to nettverkene vil ha en del felles undervisning, samtidig som de peiler seg inn på ulike typer fellesskap:

  • Nettverket «Etablerte fellesskap – 1» gjelder mindre foreninger og fellesskap som trenger hjelp og veiledning til å definere både mål, retning og visjoner for arbeidet de står i.
  • Nettverket «Etablerte fellesskap – 2» gjelder mer etablerte fellesskap og forsamlinger som har en plan for arbeidet, men som trenger veiledning til å videreutvikle og forsterke det arbeidet de står i.

Læring i disse fellesskapene vil skje gjennom undervisning og felles erfaringsdeling. Derfor vil vi oppfordre til å komme forberedt, både med tanke på hva dere har behov for å lære, og med tanke på det vi kan lære av deres erfaringer.

Fredag 17.nov
1130-1230 «Høstens språk og Åndens hjelp» v/Arne Skagen
1315-1410 «Hvordan arbeide gjennom relasjonelle nettverk» v/Arne Skagen
1430-1515 «De tre viktigste kjennetegn på felleskap som når ut og vinner nye mennesker» v/Arne Skagen
Lørdag 18.nov
1130-1230 «Har dere fått fisk?»
4 personer fra ImF deler hvordan de har vært med i fellesskap som når ut og vinner nye mennesker.
1315-1400 «Visjon og strategi i fellesskapet»
v/Glenn Nord-Varhaug
1415-1515 «Samarbeid og utfordringer i bedehusarbeidet»
v/ Aud Karin Ringvoll og Glenn Nord-Varhaug
Søndag 19.nov
0930-1130 Q&A: Spørsmål og erfaringsdeling fra det lokale arbeidet (spørsmål blir innsendt ved påmelding)
v/Erik Furnes og Glenn Nord-Varhaug


Arne Skagen – Erik Furnes – Glenn Nord-Varhaug – Aud Karin Ringvoll