VALGFRIE SEMINARER – lørdag

Seminar lørdag 16.00

1. Trosforsvar i møte med de unge ved Morten Marius Larsen. Hvilke spørsmål er særlig aktuelle, og hvordan kan vi møte disse på en god måte?

2. Ypperlig og gratis programvare for å presentere sanger i forsamlingen ved Erik Furnes. Det finnes flere gode alternativer for den som vil kjøre sanger, Powerpoint-presentasjoner, videoklipp, etc, «på veggen» i forsamlingsmøtene. Nettstedet worshipblog.org har testet de fleste av dem , og skriver om programmet VideoPsalm: «Vi tviler på at du finner et bedre alternativ enn dette». Det er enkelt, samtidig som det har massevis av nyttige funksjoner, og det er helt gratis. Seminaret gir deg innføring, og hjelper deg til å dra hjem med 1400 sanger og massevis av bilde- og videobakgrunner – alt sammen helt lovlig. Ta med deg PC, så hjelper vi deg i gang.

3. – Er jeg en som kan plante et fellesskap? Hva skal til? v/Øivind Augland.

4. Hauge – Mannen som hjalp dei unge til å følge Jesus! v/John Torjus Eriksen. Sommeren 1800 måtte Hauge ta noen viktige valg! Mange var blitt kristne, og liv var forandret, men for mye hvilte på Hauges egen person og fysiske tilstedeværelse. Dermed går vi over i en ny tid i Hauge vekkelsen, hvor arbeidet i større grad hadde utgangspunkt fra strategiske baser, hvor Hauge satte inn ny ledere med lokalt ansvar. Hvem var disse nye lederne? Hvilken kontakt hadde de med Hauge, og hva kan vi lære av dette i vår strategiske tenkning idag?

5. En menighet for alle generasjoner! – hvorfor og hvordan? Ved Runar Landro.

6. Utfordrer Luther oss i dag? Ved Njål Skurnes.

Vi markerer 500-årsjubilet for Luthers dristige handling 31.oktober 1517 da han spikret de 95 tesene mot avlaten på kirkedøren i Wittenberg. Han utfordret både pavemakten og keisermakten.

Utfordrer han oss i dag?
– Hva med forkynnelsen av rettferdiggjørelse ved tro i dag?
– Hva med bibelfortolkningen i dag?
– Hva med forholdet til den politiske makten?
– Hva med det allmenne prestedømmet, kallet og demokratiet?

 

7. Et liv i bønn: Formålet, kraften og det praktiske. Ved Marit Stokken. Se film hvor Marit Stokkan snakker om temaet.

8. Lederrollen – skilsmisse og gjengifte. Hvordan møte spørsmålene om skilsmisse og gjengifte knyttet til lederroller i den lokale forsamling? Ved Gunnar Ferstad.

9. SEMINAR (2) – Donna Hershock – Finding and Keeping Amazing Volunteers /Hvordan rekruttere og beholde gode ledere? Imagine recruiting volunteers who are excited to serve and who commit to serving long-term. This workshop unpacks five fresh ways to recruit, train, and inspire volunteers who will be committed to loving God and loving kids.

10. SEMINAR (3) – Dan Lovaglia – From Child Care to Disciple Making—Make Your Children’s Ministry Indispensable /Fra barneopplegg til disippelgjøring – gjør barnearbeid uunnværlig.

What’s holding back your disciple-making dream for children’s ministry? Aligning church leadership with your vision for kids and families is a great starting point. This session will equip you with practical tools for leading constructive conversations toward lasting change.

 11. Viggo Klausen – Barn, unge og Den hellige ånd