Awana-nettverk

1. Beskrivelse av nettverket

Awana-nettverket er for alle som jobber med barn og ungdom. Undervisningen bygger på Awanas grunnprinsipper, men du trenger ikke å bruke Awana for å melde deg på dette nettverket. Nettverket er både for barneledere og ungdomsledere, og vil i år ha to hovedtemaer: «Gode relasjoner» og «Samspillet mellom hjem og kirke».

2. Foredragsholdere

Tore Nesvåg utvikler materiell i Awana og har hatt hovedansvar for Journey, materiellet for 16-19 år. Han har bachelor i «Kristendom, ledelse og menighetsutvikling» ved VID vitenskapelige høgskole og jobber for ImF Rogaland. I tillegg tar han master i «Globale studier». Tore er bosatt i Sandnes.

Hilde Joy Vestøl utvikler materiell i Awana, og har blant annet hatt ansvar for T&T, materiellet for tweens. Før hun begynte i Awana, jobbet hun i Acta og i Ungdom i Oppdrag. Hilde er pedagog og har skrevet masteravhandling om samtale i trosopplæring. Hun bor i Sandnes, er gift og har en sønn.

Trond Pundsnes utvikler materiell i Awana og han lager PowerPoint til undervisningen. Han er i tillegg aktiv i Sparks-arbeidet på Fredheim Arena. Han har tidligere jobbet med salg og har vært ansatt i Normisjon. Trond bor i Sandnes, er gift og har fire barn.

Cecilie Skår jobber som barnekonsulent i Nordhordland Indremisjon og er i tillegg engasjert i Awana. Hun er utdannet førskolelærer og har gått på Bildøy bibelskole. Cecilie er bosatt i Bergen.

Anne Lene Otterøen er daglig leder for Awana Norge og er barne- og familiepastor på Fredheim Arena. Hun er utdannet sykepleier og familieterapeut, og har lang erfaring med rådgiving og samtaleterapi. Hun er også en kjær forkynner og foredragsholder og er aktivt med i Familiefokus, Ungdom i Oppdrags familiearbeid. Anne Lene bor i Sandnes, er gift og har tre barn.

Jorunn Singstad Djupvik er undervisningsansvarlig i Awana. Hun er utdannet journalist, og før hun begynte i Awana var hun redaktør og bibelinspirator i Bibelleseringen. Hun var blant annet medforfatter og redaktør for Foreldreboka og Foreldreskolen, og har reist mye rundt i landet som kursholder og forkynner. Hun er gift, bor på Eidsvoll, har tre barn, tre svigerbarn og fire barnebarn.

3. PROGRAM FOR AWANA-NETTVERKET

Fredag
Hovedtema:
«Gode relasjoner»
Bolk 1 (90 min – alt felles) Tore Nesvåg leder denne bolken

• Intro + Hvordan bygge gode relasjoner med barn? (40 min) Anne Lene Otterøen

• 10 min pause

• Å rekruttere ledere og å bygge gode lederteam (40 min) Jorunn Singstad Djupvik

Bolk 2 (90 min – alt felles) Anne Lene Otterøen leder denne bolken

• Hvordan skape et inkluderende miljø? (40 min) Trond Pundsnes

• 10 min pause

• Hvordan lede gode samtaler? (40 min) Hilde Joy Vestøl

Lørdag
Hovedtema:
Samspillet mellom hjem og kirke
Bolk 1 (90 min – ) Jorunn Singstad Djupvik leder denne bolken

• Tro i hjemmet VS tro utenfor hjemmet? (40 min) Anne Lene Otterøen

• 10 min pause

• Vi deler gruppa i barneleder og ungdomsleder:

Bolk 2 (90 min – ) Hilde Joy Vestøl leder denne bolken

• Hvordan inspirere foreldre til å dele tro i hjemmet? Hva med dem som ikke tror? (40 min) Jorunn Singstad Djupvik

• 10 min pause

• Gruppa deles:

Søndag
Bolk 1 (90 min) Hilde Joy Vestøl leder denne bolken

• The great connection (20 min) Trond

• Oppsummering og utsendelse (20 min) Anne Lene Otterøen

• Forbønnshandling (20 min) Jorunn Singstad Djupvik