Bønn

Dette nettverket er for alle som kjenner på at de trenger inspirasjon både til det personlige bønnelivet, men også til bønnelivet i forsamlingen.

Program

Fredag

11:30-13:00 Bønn i forsamlingen. Filadelfia Kristiansand forteller sin historie om hva bønn har betydd for menighetens utvikling og framgang.
14.00-15:30 Bønn i forsamlingen. Filadelfia Kristiansand deler sine erfaringer fra både det personlige bønneliv og erfaringene fra forsamlingen

Monica Valvik, Øyvind Valvik og Hilbert Norheim fra Filadelfia blir med oss fredag.

 

Lørdag

 «Den som tror haster ikke» Jes. 28:16b Rita Aasen deler med oss fra sitt personlige bønneliv og skatter om dette emnet.

11:30-13:00 «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk» 2. Kor. 12:10b
14:00-15:30
«Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid» Hebr 13:8

Hvem er foredragsholdere?

caret-down caret-up caret-left caret-right
Rita Åsen

Rita Aasen var med å starte opp Pottemakerforbundet, og var en av de første til å ta både svennebrev og mesterbrev her i landet. Forfatter: Flere av hennes bøker har blitt bestselgere hos Lunde Forlag og i Bok og Media Kjeden. Boken ”Han bærer deg” er oversatt og utgitt i USA. Sjelesørger: Rita har vært på flere kurs og fagseminar ved Sjelesorg-instituttet ved Modum Bad. Forkynner: Rita virker som forkynner. Hun taler i kirker, bedehus og i forskjellige menigheter i hele Norge. Hun står tilknyttet NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband). Programleder: Rita Aasen er programleder i serien Pottemakerens hus som vises på Visjon Norge.

Foredragsholdere fra Filadelfia er Monica Valvik, Øyvind Valvik og Hilbert Norheim

Menigheten har vokst fra en beskjeden start til at den i dag omfatter mer enn 1300 døpte medlemmer – og er landets 3. største pinsemenighet. Hvis vi tar med barn av medlemmer så teller vi nærmere 1900 personer. Menigheten har stått i vekkelser i ulike perioder av sin historie.
Men også i de siste årene har menigheten kunne glede seg over en stille vekst. Et jevnt tilsig av nye mennesker – spesielt som en frukt av bønnemøtene på onsdagene – er noe som kjennetegner dagen i dag. Et av de bærende ordene i menighetens arbeid er Joh. 15:5 «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og Jeg i ham, bærer mye frukt. Foruten MEG kan dere ingen ting gjøre.»