Forkynnelse

Troen kommer av forkynnelsen- forkynnelsen er veldig viktig! ImF vil være en bevegelse hvor forkynnelsen står i sentrum. På dette nettverket ønsker vi å inspirere folk til å forkynne, og vi ønsker å utruste til god forkynnelse. Nettverket vil kjennetegnes av en god blanding av undervisning, samtaler i grupper og samtale i plenum.

Nettverket er åpent for alle som fra tid til annen forkynner, eller som lurer på om de har lyst til å gjøre det. Det stilles ingen krav til bestemte erfaringer eller tjenester! Samtidig sikter nettverket spesielt mot personer som i ulik grad forkynner aktivt, og det er et overordnet mål å være matnyttig for denne gruppen.

Program:

Fredag:

11.30-13.00: «Forkynnelsens hensikt» Rolf Kjøde.

13.45-15.45: «Forkynnelsens innhold» Rolf Kjøde og Ole Magnus Breivold.

Lørdag:

11.30-13.00: «Forkynnelsens håndverk: Forberedelsen» Rolf Kjøde og Knut Kåre Kirkholm.

13.45-15.45: «Forkynnelsens håndverk: Formidlingen» Rolf Kjøde og Knut Kåre Kirkholm.

Søndag:

09.30-11.30: «Forkynnerens person» Gunnar Ferstad.

Hvem er foredragsholderne:

Rolf Kjøde– er teolog og aktiv i den kristne samfunnsdebatten. Leder for strategisk utvikling ved NLA Høyskolen Bergen. Rolf brenner for forkynnelse og det å formidle evangeliet.

Knut Kåre Kirkholm– er teolog. Står bak en rekke tidsskriftpublikasjoner. Høyskolelektor og undervisningsleder ved Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Knut Kåre som forkynner er mye brukt i NLM.

Gunnar Ferstad– er rektor ved Bildøy Bibelskole. Har i flere tiår vært med å formidle gjennom sin sjelesørgeriske forkynnelse.

Ole Magnus Breivold– er teolog og lærer ved Bildøy Bibelskole.