Forsamlingsbygging- viderekomne

Dette nettverket er for ledere i etablerte forsamlinger enten de er nystartede eller har holdt på en stund. Vi ønsker at våre forsamlinger skal utvikle seg i et sunt spor med tanke på forkynnelse, lederskap, utadrettet virksomhet, nådegaveutfoldelse, strategi osv. I dette nettverket får en derfor nyttig og relevant undervisning i hvordan en kan arbeide med lokale prosesser for å bevege forsamlingens arbeid i ønsket retning.

Program:

Fredag:

11.30-13.00: «Miraklet S:ta Clara, hvordan Gud kan endre en kirke gjennom diakoni» Ved Carl Erik Sahlberg. (Sammen med flere nettverk)

13.45-14.30: «Med glød i Evangeliets budskap, kraft i de helliges samfunn og hjelp til tidens sosiale nød». Om å bygge sunne bibelske forsamlinger på bibelske prinsipper. Runar Landro. (Sammen med Forsamlingsbygging- Grunnleggende)

14.45-15.45: «Godhet- Guds utstrakte hånd i menneskers hverdag»

Lørdag:

11.30-13.00: «Sunn karismatikk». Hvordan skape rom for Åndens gjerning slik at Åndens gaver får sin rette plass? Ved Geir Otto Holmås.

13.45-15.45: «Sunn karismatikk». Forholdet mellom systematisk bibelopplæring og Åndens ledelse i forkynnelsen. Ved Geir Otto Holmås m. fl.

Søndag:

09.30-11.30: «ImF sin verktøykasse» Presentasjon av ulike hjelpemidler og innføring i vår nye læringsplattform. (Sammen med Forsamlingsbygging- Grunnleggende)

Hvem er foredragsholderne?

Carl Erik Sahlberg- står presentert under annet nettverk.

Runar Landro- står presentert under annet nettverk.

Geir Otto Holmås- er førsteamanuensis og praksisleder ved NLA Høgskolen. Han har doktorgrad i Det nye testamentet. Han driver sin egen freelancevirksomhet som forkynner, forfatter, retreatleder og åndelig veileder. Han har vært engasjert i karismatiske miljøer og retreatbevegelsen.