Forsamlingsbygging

Vi følger opp konferansens hovedtema; Vekst!  Dette gjør vi ved å fokusere på tre helt nødvendige vekstområder i våre ulike fellesskap:

 • Vekst- i nåde og kjennskap
 • Vekst- gjennom utrustning av nye medarbeidere
 • Vekst- ved at nye legges til våre fellesskap

En sunn forsamling, enten den er liten eller stor, er avhengig av vekst- men også kalt til vekst ved at nye mennesker kommer til tro på Jesus. Sammen vil vi lete etter bibelske prinsipper som kan sette oss i stand til å gjøre våre fellesskap til levende, sunt voksende og utrustende fellesskap.

For å hjelpe oss til dette, har vi med oss noen gode «hjelpere»:

Aud Karin Kjølvik Ringvoll: 56 år. Gift med Ragnar, bor på Andøya i Kristiansand. Lærer og familieterapeut. Har vært knyttet til Bildøy Bibelskole og hatt ulike lederstillinger i ImF, sist som personalleder. Jobber nå i 70% som forsamlingsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling, og er forkynner og veileder i ImF i 30%.

Inge Morten Paulsen: 58 år gammel Stavangermann som har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv i menighet og misjon. I dag leder av Alpha Norge. Bærer på en drøm om at alle i Norge skal få se hvem Jesus er. Liker ellers å kjøre Volvo og spille piano (ikke samtidig).

Runar Landro: Snart 62 år, far til tre og bestefar til seks. Pastor på Fredheim Arena og forsamlingskonsulent i ImF. Sammen med Erik ansvarlig for dette nettverket.

Erik Furnes: Gikk på Bildøy Bibelskole i 1985. Utdannet data-ingeniør 1985-1987. Jobbet i næringslivet i 18 år. Kretsleder i ImF Sunnmøre 2005-2009. Har vært leder for ImF siden 2009. Sammen med Runar ansvarlig for dette nettverket.

Fredag

Kl. 11.30-13.00 «Vokse i nåde og kjennskap.» Runar Landro
 • Hvem har størst innflytelse på en menighets vekst? Er det det de nyfrelste, eller de som har levd med Gud og modnet som kristne?
 • Hvordan lever vi og leder, og hvordan forkynner vi til modning og vekst?
Kl. 14.00-15:30 «Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.» Erik Furnes
 • Fred med alle; er det mulig, eller må vi regne med konflikt?
 • Er ikke nåden nok, må det rett og slett helliggjørelse til også?

Lørdag

Kl. 11.30-13.00 «De frivillige- vår viktigste ressurs.» Aud K. Ringvoll
 • Finne medarbeidere (om rekruttering)
 • Følge medarbeidere (om oppfølging og omsorg)
 • Forme medarbeidere (om utrustning)
Kl. 14.00-15.30 «Alle, alle vil vi ha med- eller vil vi det?» Inge Morten Paulsen
 • Hvordan nå lenger ut enn til bedehusveggene?
 • Alpha som verktøy for å nå mennesker med Evangeliet.

Søndag

Kl. 10.00-11.15 «Hvordan skape rom for forbønn og utsendelse?» Runar Landro
 • Eksempel på ulike former for å gi mulighet til respons i våre møter og gudstjenester.
 • Praksis; Vi ber for og med hverandre, og sender hverandre hjem til våre fellesskap for å dele det vi har sett og hørt.