Forsamlingsbygging

I år arrangerer vi kun ett “forsamlingsspor”. Alle forsamlinger i ImF, enten de er små eller store, inviteres til sammen å stanse opp for årets hovedtema; Vekst!

Vi tror at Gud alene gir sann og sunn vekst i våre forsamlinger. Samtidig er vår oppgave å være med å fjerne hindringer for den veksten Gud vil gi.

Tre “vekstområder” vil få ekstra fokus på vårt forsamlingsspor.

1: Vekst – i nåde og kjennskap.

– hvordan lever og leder vi, og hvordan forkynner vi slik at våre medlemmer vokser i sitt kristne liv?

2: Vekst – gjennom utrustning av nye medarbeidere.

– en av de største hindringene for vekst, er mangel på ledere. Hvordan finner og kaller vi ledere, og hvordan

utruster vi ledere til å fungere i sin tjeneste i forsamlingen?

3: Vekst – ved at nye legges til forsamlingen.

– hvordan vinner vi dagens moderne mennesker – vi som har et 2000 år gammelt budskap?

Hjelp til frimodig vitnetjeneste, samt eksempler på arbeid som når ut til nye mennesker med Evangeliet.