Futurum syklus 2 (1.samling)

Dette nettverket skiller seg litt fra de andre fordi de lokale arbeidene som er med forplikter seg til en 3 år lang prosess som Bedehuskirken er vertskap for. I løpet av disse 3 årene er det 6 samlinger. På Lederkonferansen 2019 er dette 1. samling. Dette nettverket er et såkalt læringsfellesskap bestående av følgende komponenter: undervisning, læring, bønn/betjening, fastsette en plan og sosialt. Nettverket er en ledet prosess for å se vekst på ulike områder av det lokale arbeidet.

Nettverket vil tilrettelegge for kulturendring hos de lokale arbeidene som er med, og vi legger stor vekt på at hvert sted skal finne sin egenart og hensikt. Læringsnettverket er for team med beslutningsmyndighet i sitt lokale arbeid. Teamet kan bestå av 3-8 personer og må i størst mulig grad bestå av de samme personene på hver samling. For mer info se https://www.imf.no/futurum/ eller ta kontakt med thomas.rake@bedehuskirken.no.

Fredag 8. nov

0930-1300

Velkommen og Intro

Jobbe med STATUS

Presentasjon av STATUS og forbønn

Lunsj

1400-1530

Undervisning og øvelser

Lørdag 9. nov

0930-1300

Undervisning og øvelser

Lunsj

1400-1530

Jobbe med prioriteringsplan

Søndag 10. nov

0930-1130

Presentasjon av prioriteringsplan og forbønn