Futurum

Futurum en 3- års lang prosess bestående av 6 samlinger og veiledning mellom samlingene. Under Lederkonferansen 2018 skal Futurum ha tredje samlingen i prosessen. Futurum består av 6 lokale bedehus; Bore bedehus, Bygstad bedehus, Egersund misjonshus, Inn- kyrkja (Lye), Riska bedehus og Tonstad bedehus. Det er kun medlemmer av teamene fra disse bedehusene som kan melde seg på Futurum under Lederkonferansen 2018.

Futurum er en ledet prosess som skal hjelpe lokale bedehusarbeid å bevege seg fra der de er i dag til der Gud ønsker at de skal være i fremtiden. Bedehuskirken er vertskap, og skal gjøre sitt ytterste for å lede gjennom en prosess som både setter i stand, driver deltakende team videre og forhåpentligvis gjør at man kan se gode frukter av arbeidet.