Godhet

Dette nettverket er for alle som vil grave mer i den misjonale kraften som ligger i godhet og diakoni. Vi tror mange i vårt lokalsamfunn og nabolag kan finne HÅP gjennom en kirke og felleskap som søker å forstå hvordan vi kan være Jesu hender og Jesu føtter i 2019.

Årets nettverk vil fokusere spesielt inn på Gud sin evne til å forvandle samfunn og mennesker gjennom godhet, og vi har fått med oss mange spennende foredragsholdere til å belyse dette.

Program

Fredag

11.30-13.00: “Å bygge et samfunn på godhet” Hermund Haaland
13.45-15.45: “Kan et menneske forandre seg i møte med Guds godhet?” Kjell Arnold Nyhus

Lørdag

11.30-13.00: “Godhet i møte med nye mennesker og nye fellesskap” Ola Honningdal Grytten
13.45-15.45: “Hans Nilsen Hauge - samfunnsreformator og godhetsbærer” Ola Honningdal Grytten

Søndag

09.30-11.00: “Godhet - Erfaringer fra når den forandrer ungdom, omgivelsene og deg selv” Harald Djupvik
“Oppsummering av nettverk og litt info om Hjertebanken som mulig system” Andreas Bjørntvedt.

Hvem er foredragsholderne?

Hermund Haaland - Er en av gründerne av Tankesmien Skaperkraft, hvor han i dag er utviklingsleder. Han har vært med på flere bedriftsetableringer og har vært bystyrepolitiker for KrF i Bergen. Han er utdannet siviløkonom, og har en bachelorgrad i kultur og samfunn. Hans lidenskap er feltet mellom tro og samfunn, og i økende grad: “Å finne ut hvordan Jesu etterfølgere kan være bærekraftig hele livet ut”. I 2019 kom han ut med boken “Samfunnsbygger”, og det er en del av dette fokuset han drar med seg inn i nettverket, særlig rettet mot godhet.

Kjell Arnold Nyhus - Kjell Arnold Nyhus er prest (pensjonist nå), og har jobbet mange år som blant annet fengselsprest i Hamar og Ilseng fengsel. Han har skrevet flere bøker og fikk mye oppmerksomhet for boken “Hvis jeg har en sjel. Fortellinger fra klosteret i fengselet”. Det er ut fra denne boken og erfaringen med å jobbe med tunge kriminelle over mange år, han snakker ut fra temaet “Kan et menneske forandre seg i møte med Guds godhet?”

Ola Honningdal Grytten - Professor i økonomisk historie på NHH, og menighetsplanter i Solheimsviken i Bergen, som er regnet for å være en av de tøffeste bydelene i Bergen. Han snakker ut fra dette om hele den prosessen frem til der Frelsesarmeen Solheimsviken er nå, hva de gjorde, hva de fikk se, og hvordan Gud har fått møte mennesker gjennom arbeidet.

Tilnærmingen til Hans Nilsen Hauge for Ola Grytten kommer like mye ut fra hans retning i økonomisk historie, men vi har utfordret han til å snakke om hvordan Hans Nilsen Hauge aktivt gjorde bruk av godhet og diakoni i arbeidet han drev frem.

Harald Djupvik- Utdannet lærer, Jobber til daglig i NAV i Eidsvoll kommune. Harald har i over 20 år jobbet frivillig diakonalt med de ungdommene som faller på utsiden av samfunnet. Den kristne ungdomsklubben han er med å lede i Eidsvoll sentrum, når ikke de en tradisjonelt ser på kristne ungdomsklubber, men de som har falt utenfor samfunnet, har vanskelige familiære forhold, og som i mange tilfeller er borti rus. Harald brenner for en kirke som også kan romme de som ingen andre klarer å romme.   

Andreas Bjørntvedt - er leder for nettverket, pastor i Fredheim Arena og utdannet teolog. Var med å bygge opp Hjertebanken i Fredheim Arena. Han har også hjulpet andre med å etablere Hjertebanken.