«HÅP gjennom godhet»

Dette nettverket er for alle som vil grave mer i den misjonale kraften som ligger i godhet og diakoni. Vi tror mange i vårt lokalsamfunn og nabolag kan finne HÅP gjennom en kirke og felleskap som søker å forstå hvordan vi kan være Jesu hender og Jesu føtter i 2018….

Program:

Fredag:

11.30-13.00: «Miraklet S:ta Clara, hvordan Gud kan endre en kirke gjennom diakoni». Carl- Erik Sahlberg.

13.45-15.45: «Det teologiske og bibelske fundament for diakoni» Carl- Erik Sahlberg.

Lørdag:

11.30-13.00: «Nå den lave for å treffe den høye» Carl- Erik Sahlberg.

13.45-15.45: «Godhet og diakoni som et misjonalt verktøy» Hanne Therese Loftesnes.

Søndag:

09.30-11.30: «Hjertebanken- erfaringer og muligheter» Andreas Bjørntvedt.

Hvem er foredragsholderne:

Carl- Erik Sahlberg– En av Sveriges mest kjente prester, som også har en doktorgrad i Teologi. Ledet S:ta Clara kirken sentralt i Stockholm i over 20 år, og fikk være med på å lede en vekst fra 3 gudstjeneste besøkende til over 500 fra alle mulige samfunnslag. En vekst som i stor grad skylles kirkens aktive diakonale rolle i byen. Etter Carl- Erik ble pensjonist i 2012 flyttet han og konen til Tanzania for å bruke pensjonisttilværelsen blant utsatte barn i Kilimanjaro, i et barnehjem de selv har vært med å bygge opp.

Hanne Terese Loftesnes– er ansatt i IMI Kirken i Stavanger, og er utdannet teolog. Hun har vært aktiv med å bygge opp Godhetsfestivalen og Godhet Norge. Godhet er noe hun brenner for.

Andreas Bjørntvedt– er leder for nettverket, pastor i Fredheim Arena og utdannet teolog. Var med å bygge opp Hjertebanken i Fredheim Arena. Han har også hjulpet andre med å etablere Hjertebanken.