«Mens de snakket sammen, kom Jesus selv og slo følge med dem»

Dette nettverket er for deg som har din tjeneste inn mot samtale og forbønn, og for deg som er nysgjerrig på en slik tjeneste. Hva er viktig i slike møter med andre mennesker? Hvordan kan vi forvalte nærhet til mennesker, og nærhet til Gud? Under de ulike sesjonene blir det samtale i grupper ut fra ulike case. Vi deler erfaringer, og bruker tid på å be for hverandre.

Program:

Fredag:

11.30-13.00: «Bibelske perspektiv på tjenesten som samtalepartner». Gunnar Fagerli.

13.45-15.45: «Jeg kjente det gikk ut en kraft fra meg». Om balansen mellom nærhet for avstand i møte med mennesker. Gunnar Fagerli.

Lørdag:

11.30-13.00: «Forbønn i forsamlingen». Anne Furnes, Synnøve Fredly, Ingunn og Jan Fosse.

13.45-15.45: «Refleksjoner og erfaringer i forhold til forbønn for konkrete behov, f.eks sykdom, veivalg. Bruk av salving i forbindelse med forbønn». Marit & Irene, Roald Evensen.

Søndag:

09.30-11.30: «Bruk av Guds løfter i samtale og forbønn». Bønn for hverandre. Aud Karin K Ringvoll.

Hvem er foredragsholdere?

Gunnar Fagerli– er fagleder/instituttprest ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad. Han er cand.theol. fra Det Teologiske Menighetsfakultet, familieterapeut og godkjent Pastoralklinisk (PKU) veileder. Han har bred erfaring fra arbeid med sjelesorg, undervisning og veiledning. Gunnar er mye brukt i ulike kristne sammenhenger, bl.a med undervisning for ledere, og i samtaler med og oppfølging av misjonærer og misjonærbarn.

Anne Furnes- er lærer ved Bildøy Bibelskole. Hun jobber mye med forbønn og samtale.

Synnøve Fredly– er sykepleier og jobber i psykiatrien. Hun leder forbønns- og veiledningstjenesten i forsamlingen på Vea.

Ingunn og Jan Fosse– har vært med i forbønnstjenesten i Betlehem, Bergen i mange år.

Marit Stokken Berland, Irene K Alnes og Roald Evensen– er forkynnere i ImF. De har rik erfaring fra samtaler og forbønn.

Aud Karin K Rinvoll– er personalleder i ImF og forsamlingsarbeider i Flekkerøy Bedehusforsamling. Veiledning, samtale og forbønn er en del av hennes tjeneste.