Nye Felleskap

I ImF drømmer vi om å se en bevegelse av flere nye fellesskap som sammen gjør Jesus tilgjengelig i de forskjellige byene og bygdene i Norge.

Nettverket Nye fellesskap er for deg som allerede er en del av denne til nå litt løse «bevegelsen”, og for deg som som tror Gud kaller deg til å være med å pionere noe der du bor, eller et annet sted. 

Vi har to hovedfokus på nettverket:

1. Tiden vi har sammen med hverandre verdsetter vi høyt (både i nettverkstid, men også utover nettverkstiden). Her er det tid for å dele noe av det Gud gjør, om utfordringer, seiere og «hva vi ser» framover. Til slutt ber vi også for hverandre, og sender hverandre ut.

2. Undervisning som strekker oss. I år har vi invitert venner fra England, som skal gi oss innføring relatert til begrepet Missional Listening.

Simon Mattholie er leder for stiftelsen Rural Ministries. Han har jobbet mye med «gapet» han opplever er mellom de kristne forsamlingene  og samfunnet og menneskene som bor der. I sin tilnærming har han introdusert begrepet Missional Listening, som i korthet handler om å bli mer bevisst på hvor Gud er tilstede i det daglige, og hvordan vi som Guds folk responderer på det. Vi tror denne tilnærmingen er svært relevant for fremtidige plantinger i ImF.

Ben Lucas er tilsatt som Missional Listener i en 5-års prosjektstilling. Ben kommer både til å dele historier om hvordan han ser andre typer mennesker, som ikke oppsøker de etablerte forsamlingene, har fått et møte med Jesus, men også om hans personlige reise de siste årene fra en mer tradisjonell måte å tenke kirke på. Her er det mye læring,.

Vi tror undervisningen vil utfordre våre tankesett, slik at vi blir mer bevisst på hva og hvordan vi planter, og unngår at plantingene våre blir «oppsamlingsplasser» for personer som allerede er kristne.

Fredag

1130-1200

Hva har Gud gjort iblant oss siste året? + Bønn.

Personer fra planteprosjekter hos oss deler litt.

1200-1230

Visjonskasting: Hvor er vi? Hvor vil vi?

John Torjus

1230-1300

Intro: Jesus, Guest or host?

Simon og Ben

1400-1530

Undervisning og øvelser: Missional Listening. 

Simon og Ben

Lørdag

1130-1300

Undervisning og øvelser: Missional Listening. 

Simon og Ben

1400-1430

Undervisning og øvelser: Missional Listening. 

Simon og Ben

Søndag

1000

Hva tar vi med oss? Vi deler med hverandre, gir innspill til hverandre og  ber for hverandre.

John Torjus

Simon

Ben

1115-1130

Veien videre

John Torjus