Program for Lederkonferansen og GF

Tema: VEKST

Fredag 8 november
08.30 Registrering.
09.30- 10.45 Åpning av konferansen og bibeltime. Taler: Erik Furnes.
11.30-13.00 Nettverk (se egen info)
13.00-14.00 Lunsj.
14.00-15.30 Nettverk.
16.30-18.00 Seminar (se egen info)
16.00-18.30 GF (se egen info)
18.00-19.00 Middag.
19.30 Kveldsmøte. Taler: Jorunn S Djupvik.

Lørdag 9 november
09.30-10.45 Bibeltime. Taler: Runar Landro.
11.30-13.00 Nettverk.
13.00-14.00 Lunsj.
14.00-15.30 Nettverk.
16.30-18.00 Seminar. (Se egen info)
16.00-18.30 GF
18.00-19.00 Middag.
19.30 Kveldsmøte. Taler: Andreas Nordli.

Søndag 10 november
10.00-11.30 Nettverk.
12.00 Gudstjeneste. Taler: Andreas Nordli.

Forsangere og band fra Fredheim Arena leder lovsang på alle møtene.

Pris:
Frem til 24. sept. kr. 990,-
Etter 24. sept.  kr. 1390,-

Gå til påmelding.
Påmeldingsfrist er 24. oktober kl. 12.00.

Nettverk
Valgfrie seminarer
Medarbeiderdag

Hovedtalere