Seminarer fredag

Kl. 16.30-18.00
1. Sunn forsamling- sunn vekst! Ved Runar Landro.

Om Naturlig menighetsutvikling som «kvalitetssikring». 

2. «Tillit og makt- en leders mulighet og ansvar». Ved Aud Karin K Ringvoll og Anne Furnes.

Om gode grenser og seksuelle krenkelser.»

3. HeltFri ved Alexis Lundh.

Seminaret er forankret i kunnskap om bevisst mediebruk, læringsmodeller, seksualisert ungdomskultur og pornografi. Fundamentet er 1.Kor 13 med kjærlighetens egenskaper: den krenker ikke, søker ikke sitt eget, gjør ikke noe usømmelig, gleder seg over sannhet og er selve forutsetningen for sunne relasjoner. Gir unge en klar definisjon på kjærlighet før pornografien gjør det! Seminaret setter fokus på pornografiens skadevirkninger og gir konkrete råd om hvordan forebygge og snakke med unge om pornografi.

4. «Det er lov å ikke strekke til- om ærlighet i fellesskapet». Ved Runar Mulelid.
Kristne fellesskap er basert på en erkjennelse av at mennesker ikke strekker til, men at Gud likevel viser oss nåde. På tross av dette har mange av oss tendens til å pynte på fasaden og dekke over de utfordringer vi har.
I seminaret tas det opp spørsmål omkring ærlighet og slitenhet i kristne fellesskap. Hvor ærlige er vi egentlig med hverandre? Hvordan opplever vi fellesskapet når vi er slitne? Klarer vi å vise oss som vi er, også med våre utfordringer og nedturer? Eller skjuler vi oss bak maske og fasade og bare viser frem det vi tror andre forventer av oss?
Det vil også bli tatt opp spørsmål knyttet til frivilligheten i fellesskapene våre, og hvordan denne kan gis kår som er levedyktige over tid slik at både mennesker, tro og fellesskap kan vare. Se introduksjonsfilm.
5. «Kampen om forsoningen- Meningen med Jesu død under angrep» ved Rolf Kjøde.
6. Hva er vranglære? Ved Espen Ottosen.
7. Hvordan involvere folk fra næringslivet i forsamlingsarbeidet? Ved Magne Supphellen.
8. Sannheter om lederskap. Ved Edvard Thormodsæter.

Tidene skifter og arbeidet vi står i utvikles og endres. Hvordan påvirker dette måten vi utøver lederskap på? Finnes det noe evig og uforanderlig som vi kan basere oss på når vi skal være ledere? Svaret er «ja» og i dette seminaret skal vi gå inn på hva alle ledere bør kunne for å være gode ledere- uavhengig av kontekst. Seminaret passer for deg som lurer på om du vil være en leder, for deg som er ny som leder, og deg som har vært leder en stund og som ønsker å bli en enda bedre leder. Se introduksjonsfilm.

9. «Å møte mennesker når krisen rammer?» Ved Gunnar Fagerli.

Fokus på teologi, innføring i krisereaksjoner og kriseforståelse samt hva det innebærer rent praktisk å kunne være en kristen bror eller søster når krisen er der.

10. Billy Graham- evangelist eller forfører, Jesus- vitne eller politiker? Ved Petter Olsen.

Etter at nyheten om Billy Grahams død ble kjent har det reist seg en hel industri på internett med sikte på å sverte Grahams ettermæle. Dette har også gjort seg gjeldende i kommentarfeltet på sambåndet.no. Hva ligger bak dette, hva er innholdet i anklagene, og hvordan kan vi møte det?

11. «Hvor kommer alt fra? Ved Kjell Tveter.

Om universets og livets opprinnelse» 

12. Ungleder Norge- et verktøy for ledertrening. Ved ImF- UNG.

Ungleder Norge er et lederutviklingsopplegg utviklet for å bygge unge kristne ledere som vil gå inn i lederoppgaver i kirke og samfunn i dag og i framtiden. Opplegget legger opp til karakterbygging av unge mennesker, og tar innover seg at god lederutvikling skjer over tid, i tillitsrelasjoner og i et samspill mellom erfaring, refleksjon, øving og kunnskapsøkning. I dette seminaret vil ansatte i ImF- UNG presentere opplegget og du vil få vite mer om hvordan du kan bruke det til å leder- trene deg selv og andre. Se ungleder.no for mer info.

Seminarer lørdag.