Smågrupper (Misjonale Fellessakap)

Ansvarlig: Nils Jøssang

Søker du å være del av et kristent fellesskap der ekte vennskap knyttes og hjertet er vendt utover? Lengter du etter en livsstil i etterfølgelse av Jesus sammen med andre? Ønsker du å se at de rundt deg får møte Jesus? Da er dette nettverket for deg!

Husfellesskap, cellegruppe, huskirke, smågruppe, kollektiv. Mange navn – med sine ulike distinksjoner – men som likevel alle fremhever det kristne livet i de mindre gruppene. Dette nettverket vil gi forståelser og erfaringer på hvordan forme og leve mindre fellesskap der Jesus er sentrum. Det vil ha et relasjonelt og livstilsbasert preg og vil være relevant både for de som vil leve i grupper ut fra et større fellesskap og for de som ikke har et større fellesskap i ryggen. Det vil ha en særlig spiss på å være utadrettet.

Nettverket er tenkt interaktivt vil bestå av ca 50% undervisning/erfaringsdeling og 50% samtale/øvelser.

Definisjon: Hva betyr “Misjonale fellesskap”?

Misjonale fellesskap er et relasjonelt og livsstilsbasert utrykk for fellesskap, med et sterkt fokus på å være utadrettede og berøre nye i det en gjør. Det er svært organisk og har særlig fokus på å inkludere folk i hverdagslivene til hverandre, disippelgjøring og å ta folk med i oppdraget.

Bidragsytere:

Vegard Reigstad Tennebø

Nils Jøssang

Vegard Reigstad Tennebø
Fellesskasutvikler i Normisjon og sitter i ledergruppen for Normisjon Norge
Utdannet teolog og dyktig formidler
Bred erfaring fra å starte og lede smågruppearbeid i urbane- og distriktsmenigheter
Utvikler undervisnings- og samtaleressurser for smågrupper

Nils Jøssang
Pastor i SIM – Sogndal Indrmisjonsforsamling
Bachelor i teologi og leiing
Erfaring frå smågruppearbeid i SIM og ulike typer misjonale fellesskap

Fredag 

Hovedtema: Smågrupper

11:30-11:45

Innledning nettverk (5 min)

Nils

Refleksjon, dele i plenum: Forventning til nettverk (10 min)

11:45-13:00

Less is more – Hvorfor & hvordan leve i smågrupper? Undervisning (45 min)

Vegard Tennebø

Samtale: Hva hørte du? 3-5 læringspkt (15 min)

Refleksjon og deling i grupper: Hvor er du ift mindre grupper? (10 min)

14:00-15:30

Å kjenne hverandre – Hvorfor og hvordan dele liv? Undervisning og erfaringsdeling (30 min)

Vegard Tennebø

Øvelse 1: Del en utfordring du står i. (15 min)

Øvelse 2: Del noe Jesus har gjort i livet ditt. (20 min)

Samtale:

Hva skjedde med fellesskapet? Hva erfarte du gjennom å lytte og dele? (15 min)

Lørdag

Hovedtema: Misjonale fellesskap – en mindre gruppe som lever utadrettet

11:30-12:15

Mission impossible – Hva og hvorfor misjonale fellesskap? Undervisning (25 min)

Vegard T, m fl

Refleksjon og deling: Hva hørte du? 3-5 læringspkt (10 min)

12:15-13:00

Vårt oppdrag – Hvordan leve misjonalt? Undervisning og erfaringsdeling (35 min)

Vegard T, Nils, m fl

Samtale: Hvordan praktiserte det å være utadrettet? 3-5 pkt (10 min)

14:00-15:30

Drøm møter virkelighet – Hvordan starte et misjonalt fellesskap? Undervisning og erfaringsdeling (30 + 15 min)

Vegard T, m fl

Refleksjon og deling i grupper: Hvordan ser idealbilde av ditt misjonale fellesskap ut? (15 min)

Refleksjon og deling i grupper:

Hva må du slutte med for å kunne leve det misjonale felleskapet du beskrev?

Hva må du begynne med for å kunne leve det misjonale felleskapet du beskrev?

(20 min)

Søndag

Hovedtema: Misjonale fellesskap – en mindre gruppe som lever utadrettet (forts.) og Utsending

10:00-10:45

Skape forandring – Hvordan endre en gruppe til å være misjonal? (25 min) Undervisning og erfaringsdeling

Nils

Samtale og deling:

Hva er de viktigste kriteriene for å bli i eksisterende gruppe eller starte nytt? 3-5 pkt (15 min)

10:45-11:15

Oppsummering (5 min)

Nils

Refleksjon og deling i grupper: I lys av det du har lært disse dagene; skriv ned 1-2 ting du vil prioritere å gjøre og en du vil dele det med (15 min)

10:15-11:30

Bønn og utsending (5 min)

Nils

Bønn i grupper:

Velsigne og lytte til Gud for hverandre (15 min)