Smågrupper (Misjonale fellesskap)

Ansvarlig: Nils Jøssang

Søker du å være del av et kristent fellesskap der ekte vennskap knyttes og hjertet er vendt utover? Lengter du etter en livsstil i etterfølgelse av Jesus sammen med andre? Ønsker du å se at de rundt deg får møte Jesus? Da er dette nettverket for deg!

Husfellesskap, cellegruppe, huskirke, smågruppe, kollektiv. Mange navn – med sine ulike distinksjoner – men som likevel alle fremhever det kristne livet i de mindre gruppene. Dette nettverket vil gi forståelser og erfaringer på hvordan forme og leve mindre fellesskap der Jesus er sentrum. Det vil ha et relasjonelt og livstilsbasert preg og vil være relevant både for de som vil leve i grupper ut fra et større fellesskap og for de som ikke har et større fellesskap i ryggen. Det vil ha en særlig spiss på å være utadrettet.

Nettverket er tenkt interaktivt vil bestå av ca 50 % undervisning/erfaringsdeling og 50 % samtale/øvelser.

Definisjon: Hva betyr “Misjonale fellesskap”?

Misjonale fellesskap er et relasjonelt og livsstilsbasert utrykk for fellesskap, med et sterkt fokus på å være utadrettede og berøre nye i det en gjør. Det er svært organisk og har særlig fokus på å inkludere folk i hverdagslivene til hverandre, disippelgjøring og å ta folk med i oppdraget.

Kl
Hva
Hvem

Fredag
Hovedtema:
Smågrupper

11:30-11:45

Innledning nettverk (5 min)

Nils

11:45-13:00

Less is more – Hvorfor & hvordan leve i smågrupper? Undervisning (45 min)

Thomas Rake

14:00-15:30

Å kjenne hverandre – Hvorfor og hvordan dele liv? Undervisning og erfaringsdeling (30 min)

Lørdag
Hovedtema: Misjonale fellesskap – en mindre gruppe som lever utadrettet

11:30-12:15

Mission impossible – Hva og hvorfor misjonale fellesskap? Undervisning (25 min)

12:15-13:00

Vårt oppdrag – Hvordan leve misjonalt? Undervisning (35 min)

14:00-15:30

Drøm møter virkelighet – Hvordan starte et misjonalt fellesskap? Undervisning og erfaringsdeling (30 + 15 min)

Søndag
Hovedtema:
Misjonale fellesskap – en mindre gruppe som lever utadrettet (forts.) og utsending

10:00-10:45

Skape forandring – Hvordan endre en gruppe til å være misjonal? (25 min) Undervisning og erfaringsdeling

10:45-11:15

Oppsummering (5 min)

Nils

10:15-11:30

Bønn og utsending (5 min)

Nils