Nettverk for unge ledere

Vi inviterer alle 16-20åringer som har en eller annen form for lederansvar (alt fra tekniker til taler, og alt det andre) i ungdomsarbeidet e.l. til nettverk for unge ledere under lederkonferansen 2019. På nettverket vil du møte andre ungdommer som holder på med det samme som deg, voksnere ungdomsledere som har god erfaring med å drive ungdomsarbeid og dyktige undervisere som har peiling på det de snakker om.

Vi håper at du kan bli enda bedre rustet til å følge Jesus i din hverdag og tjene Jesus med den utrusting han har gitt deg gjennom å delta på nettverket. Vi oppmuntrer flere til å reise sammen fra samme ungdomsarbeid eller forsamling, og voksne ungdomsledere til å bli med. For sistnevnte vil vi legge opp til en egen bolk en av dagene der vi vil ta opp tema som går mer spesifikt på det med å lede et ungdomsarbeid.

Vi kommer til å legge inn pauser i de ulike sesjonene, for de som måtte lure på det😊

Fredag

1130-1300: Intro: Flere

1400-1530: Å ta vare på seg selv (som leder) Anne Furnes.

Lørdag

1130-1300: Jesus er Herre – om praktisk disippelskap Andreas Nordli

1400-1530: Guds forsvarer? (trosforsvar) Anne Solfrid Brennhovd

Søndag

1000-1130: Speedlearning og isfest! Flere

Anne Furnes er ansvarlig for T2-linjen på Bildøy bibelskole og har mye erfaring fra veiledning av unge mennesker.

Andreas Nordli er leder for Ungdom i Oppdrag og har vært misjonær i Europa.

Anne Solfrid Brennhovd jobber i organisasjonen Damaris og har peiling på trosforsvar og medier.