Nettverk for unge ledere

Vi inviterer alle 16-20-åringer som har en eller annen form for lederansvar (alt fra tekniker til taler, og alt det andre) i ungdomsarbeidet e.l. til nettverk for unge ledere under lederkonferansen 2019. På nettverket vil du møte andre ungdommer som holder på med det samme som deg, ungdomsledere som har god erfaring med å drive ungdomsarbeid og dyktige undervisere som har peiling på det de snakker om.

Vi håper at du gjennom å delta på nettverket kan bli enda bedre rustet til å følge Jesus i din hverdag og tjene Jesus med den utrusting han har gitt deg .Vi oppmuntrer flere til å reise sammen fra samme ungdomsarbeid eller forsamling, og voksne ungdomsledere til å bli med. For sistnevnte vil vi legge opp til en egen bolk en av dagene der vi vil ta opp tema som går mer spesifikt på det med å lede et ungdomsarbeid.

Vi jobber med detaljprogrammet og det vil komme ut på nettsiden så snart det er klart.