Seminar fredag 5 november

 1. «Bønn i Forsamlingen». Filadelfia Kristiansand forteller sin historie og deler sine erfaringer fra forsamlingens bønneliv. 
 2. «Ett med dem»- Inspirasjon og lærdom fra våre forfulgte kristne. Ved Wybo Nicolai, Åpne Dører. Wybo Nicolai* er en av pionerene innen kristent arbeid i lukkende som i dag opplever store vekkelser. Han er også hovedarkitekten bak World Watch List, Åpne Dørers forfølgelsesliste. Wybo sier: «Dette kan være de siste tiårene Vesten opplever full trosfrihet». Hvordan møter vi denne utfordringen? Her har den forfulgte kirke mye å lære oss- også i vårt indremisjonsarbeid. Seminaret vil bli tolket 
 3. Menn og kvinners tjeneste i ImF: Spørsmål og svar. Fra september ligger det ute en videoserie fra ImF som skal belyse organisasjonens syn på menn og kvinners tjeneste i den kristne forsamling. I dette seminaret vil Erik Furnes belyse hovedtrekkene i denne undervisningen, men mest tid vil bli brukt til å besvare spørsmål. For å kunne gi best mulige svar, må gjerne spørsmål sendes inn på forhånd til e.furnes@imf.no
 4. «Å lede i krise». Ved Gunnar Ferstad, Bildøy Bibelskole. Noen ganger inntreffer en krise en vanskelig kan forutse eller forberede seg på. I dette seminaret vil det bli delt noen erfaringer rundt det å håndtere og leve med en slik krise. Stikkord som selvmedlidenhet, takknemlighet, selvbebreidelse, felleskapet og nedsatt tempo vil være sentrale i seminaret. 
 5. «Starthjelp til din digitale menighet» Ved Torgeir Hauge, Ungdomsarbeider Nærbø kirke.
  Hva skal egentlig til for å komme i gang med digitale sendinger i menigheten? Hvor mye utstyr må man ha, og hva koster alt? Hvor mye må man kunne fra før? Torgeir ha tidligere jobbet i ImF, NLM og TV2, og har nå bygget opp en gruppe i Nærbø kirke som gjennom pandemien har fått vist hva streaming kan bety for menigheten. Han har i denne perioden også hjulpet andre med å komme i gang. Både må og store forsamlinger. 
 6. «Sang med mening» Ved Anne- Marthe Lillebø og Christian Lilleheim, Bildøy Bibelskole. Musikken har en stor betydning i møtet. I lovsangsarbeidet blir det brukt både gamle og nye sanger i forskjellige stilarter. Hvordan velger vi sanger, og hvordan møter vi utfordringer når vi skal velge sanger? Er det bare teksten vi skal se på, eller er det andre ting som spiller inn? 
 7. Hva er nøkkelen til et sterkt og voksende familiearbeid? Ved Ingunn Magnus, leder for familiearbeidet i Hånes Frikirke. 
 8. «Troen gjennom de kritiske overgangene». Ved Karl Johan Kjøde, Laget. 
  Livet byr på små og store overganger, som første skoledag, konfirmasjonstiden, flytting hjemmefra eller første dag i yrkeslivet. Mange kristne bærer med seg troen og næres av den gjennom disse overgangene, mens en del opplever at troen er helt irrelevant og noen forlater den helt. Så hvordan møter vi denne utfordringen i det kristne felleskap? 
 9. «Hvem og hva formet vekkelsesbevegelsen?». Ved Petter Olsen, ImF.
  En beskrivelse av ImF er at vi tilhører en vekkelsesbevegelse. Hvordan har man arbeidet for å vekke folket til personlig gudsforhold? Noen stikkord er de omreisende predikanter, teltmøter og innbydelsen. Hva formet bibelsynet og «teologien»? Hvordan oppsto skoler og nettverk? Hva har folk som Dwight L Moody og Billy Graham betydd? Alt dette og mer til skal vi se på i dette seminaret. 
 10. Mediemisbrukere. Ved Ingvald Andre Kårbø, P7.
  Det finnes to type mennesker:
  1. Personer som synes det er utfordrende å regulere egen mediebruk.
  2. Mennesker som lever i fornektelse av at det faktisk er utfordrende å regulere egen mediebruk.
  Det er veldig lett at vi i stedet for å være bevisste mediebrukere blir mediemisbrukere. Hva gjør det med oss mennesker at mobilen styrer livene våre? Og hvorfor er vårt mediemisbruk et spesielt problem ut fra en kristen virkelighetsforståelse? Dette seminaret ønsker å inspirere til refleksjon om hvordan Guds folk kan forholde oss til noen av utfordringene som et digitalisert samfunn gir oss. 

 Seminarer lørdag