VALGFRIE SEMINARER – fredag

Seminar fredag 16.00

1. Troen trenger forsvares i møte med samtidens utfordringer ved Stefan Gustavson.

2. «Sunt og usunt lederskap». Arne Tord Sveinall.

Arne Tord Sveinall er instituttlektor ved Institutt for sjelesorg, Modum Bad, og leder Instituttets avdeling Sør, Kristiansand. Arne Tord har bred erfaring med sjelesorg, veiledning og undervisning. Han har jobbet mye med avhoppere fra sekter, og har skrevet boken «Troende til litt av hvert»

Dokumentaren «Frelst» på VGTV har stimulert og aktualisert debatten om sunt og usunt lederskap, og om sunne og usunne menigheter.

Ifølge psykologen er det en glidende overgang mellom sunne og usunne fellesskap, og det kan være vanskelig å si hvor grensen går.

At ledere har makt hører til lederskapets natur, og maktutøvelse hører med til lederskapets ansvar og oppgaver. Det er ikke galt eller usunt i seg selv. Faren ligger i om man ikke erkjenner eller vedstår seg denne makten.

Arne Tord vil sette fokus på kjennetegn på sunt lederskap kontra usunt lederskap, og sunne grupper/menigheter og usunne grupper/menigheter.

Det kan f eks handle om forholdet til autoritet, dialog, manipulasjon og rekruttering.

3. «Tilgivelse – hva er det egentlig og hvorfor er det så viktig?». Ole Magnus Breivold.

4. Trosformidling i hjemmet, ved Viggo Klausen. Dette seminaret starter kl. kl. 16.30 og varer til kl. 18.00.

5. – Hvordan bygge et godt lederteam v/Øivind Augland.

6. – Jeg fant, jeg fant! v/Arne Skagen. Mange fikk ny tro på kraften i evangeliet etter Arne G Skagens første bok «Endelig mandag». I seminaret «Jeg fant! Jeg Fant!» som tar utgangspunkt i Skagens siste bok med samme tittel ,tar han oss med på en reise der vi følger Jesus i møte med vanlige mennesker, hvordan Jesus vil søke etter de fortapte gjennom oss i vår hverdagsvandring. I seminaret vil du få hjelp og inspirasjon til å bli bedre kjent med menneskefiskere i deg og gjenoppdage din egen hverdag i lys av evangeliene.

7. Korleis møta menneske med muslimsk bakgrunn? Ved Knut Kvamme. Se video og presentasjon av temaet.

8. Medvandring, ved Anne Nyvoll Furnes. Livet vårt er som en vandring. Noen ganger går vi i lett terreng, livet er fint og vi har det bare godt. Andre ganger møter vi motbakker og store utfordringer, livet gjør vondt. Som mennesker har vi i alle livets faser behov for nære relasjoner, og det å oppleve seg sett som de vi er, der vi er med livene våre er viktig. Det er godt når noen ser oss – ikke bare for det vi gjør- men for de vi er!

Medvandring er en gjensidig og avtalt relasjon hvor medvandreren viser omsorg for og støtter den andre. Slik bidrar relasjonen til vekst og realisering av gudgitt potensial i liv og tjeneste. (fra boken «Langs samme vei» av Olafsrud, Synnes, Haugeto Stang).
Har du lyst å være en medvandrer for andre?
Trenger du selv en medvandrer?
Vil du organisere medvandring for unge (og eldre) ledere i din forsamling?
Vil du bare vite mer om medvandring?

9. «Ikke ypp deg med damene våre!» Ved Erik Furnes.
Vi merker en liten trend, spesielt hos yngre kristne i sammenhengen vår, der en setter avgrensninger for kvinners tjeneste langt ut over det ImF har kommunisert. I dette seminaret vil vi redegjøre for ImF sine signaler om menn og kvinners tjeneste, samt sette dette inn i et historisk lys, med det mål at både kvinner og menn opplever frihet og gode rammer til å tjene.

10. Lederrollen – skilsmisse og gjengifte. Hvordan møte spørsmålene om skilsmisse og gjengifte knyttet til lederroller i den lokale forsamling? Ved Gunnar Ferstad

11. Fra sjaman til Jesus-kvinne, ved Annie Schaug.

Allerede som barn ble Annie Schaug ledet inn i et liv preget av spiritisme, sjamanisme og okkultisme. Snart snakket hun med døde og opplevde skyggesidens åndelige virkelighet. Gjennom en sterk frelsesopplevelse ble hun utfridd til et liv i frihet med Jesus. Hennes unike bakgrunn har ført til at hun innehar en helt spesiell åndelig innsikt og forståelse, og hun brenner for å dele denne med andre.

Samtidig advarer hun mot å blande nyreligiøse tanker inn i vår tro på en allmektig Gud. I Guds kjærlighet og renhet er det ikke rom for slikt tankegods.

Annie Schaug er utdannet coach på BI, bosatt i Bergen og gift med Svein. Sammen har de to voksne gutter. I tillegg til å forkynne er hun maler med eget atelier i hjemmet sitt.

(Fra Prokla Medias introduksjon av Annie Schaus bok «Åndelig og helt normal.»)

Annie Schaug deler på seminaret sitt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i hennes liv. Hun vil også ha en kortversjon eller innledning om tema «Åndelig forvirring i vår tid. Yoga og mindfulness». Det siste tema underviser hun videre om i nettverk for forbønn og samtale lørdag før lunsj.

12. Selvfølgelig overdrev Jesus! Ved Petter Olsen. Se video med presentasjon.

«Jeg er veien og sannheten og livet», sa Jesus til Tomas – ifølge evangelisten Johannes. Bestemt form entall, altså – veien, sannheten, livet – og et utsagn som i dag vil oppfattes som voldsomt provoserende. For i vårt «postmoderne» samfunn finnes det ingen allmenne sannheter, bare det som er sant for en selv akkurat her og nå.

«Redeligheten (engelsk oversettelse: «sannheten») er gått til grunne og er utryddet av deres munn», lød en gang budskapet fra Gud til israelsfolket gjennom profeten Jeremias. «Jeg skal vitne for sannheten», sa Jesus til Pilatus 700 år senere – og fikk et tidlig eksempel på postmodernismens hjelpeløse famling tilbake i form av følgende spørsmål fra landshøvdingen: «Hva er sannhet?»

Kanskje tydeligere enn noen gang ser vi at selve ideen om at det finnes noe som er sant, redelig og faktabasert er under angrep. Sannheter man ikke liker, stemples som falske nyheter og søkes erstattet av «alternative fakta», og budbringerne søkes diskreditert.

Hvordan har denne trenden oppstått, hvordan gir den seg utslag, hvilken betydning har den for oss som kristne, og hvordan bør vi – ut fra Bibelen – forholde oss til dette angrepet på sannheten?

Ansvarlig for seminaret er Petter Olsen (medieleder og redaktør)

13. SEMINAR (1) – Chris Marchand – What is Awana?/Hva er Awana?

 Valgfrie seminarer lørdag.