Seminar lørdag

Kl. 16.30-18.00
1. Homofili og etterfølgelse. Ved Thomas Rake og Torstein Bjorland.

For kirken er homofilispørsmålet et av vår tids mest utfordrende og krevende spørsmål. Er det mulig å ha et klassisk syn i homofilispørsmålet og samtidig elske mennesker ubetinget slik Jesus ville gjort? I så fall hvordan kan det se ut og hva bør vi ha tenkt gjennom? Vår tilnærming vil være fra en lokal kirkes perspektiv. 

2. Lokalt lederskap; etter foreningsmodellen eller Bibelen? Ved Runar Landro.

Om eldstetjeneste og ledermodeller lokalt.

3. «Forsamlingssang til glede og frustrasjon». Ved Erik Furnes.

Som lutherske og evangeliske kristne har vi en dyrebar arv i forsamlingssangen. Hvordan forsamlingen synger var et nøkkelspørsmål for Martin Luther. Han trodde at ei virkelig bibelsk kirke ville være der hver troende tok aktivt del i alle deler av tjenesten, inkludert sangen, slik at en feire evangeliet sammen. «La Gud tale direkte til sitt folk gjennom skriftene, og la hans folk svare med takknemlige lovsanger», sa Luther.

Så hvordan står det til med forsamlingssangen? Hvilke budskap formidler vi i det vi synger? Bygger den en dyp og slitesterk tro? Tar vi lederansvar med tanke på hva som blir formidlet? Blir forsamlingen i dag tilhørere eller sangere? Seminaret skal inneholde undervisning og panelsamtale, og det vil være mulig å komme med innspill og spørsmål. 

4. Sunn eller usunn karismatikk? Ved Geir Otto Holmås.
5. «Elsker du meg? Når Jesus blir en selvfølgelighet» ved Knut Kåre Kirkholm.

Hvilke kvaliteter kjennetegner en god leder? Vi er flinke til å lage lange, fine lister over kvaliteter og kvalifikasjoner når vi skriver stillingsutlysninger. Men hva er det Jesus ser etter? I dette seminaret skal vi se nærmere på viktigheten av forkynnerens forhold til Jesus. Håper det kan være til oppmuntring, men også til ettertanke og selvransakelse.

6. Bli bedre kjent med Awana! Ved Trond Pundsnes og Jorunn Singstad Djupvik.

– Hvorfor Awana?
– Å forkynne for barn – hvordan barn og unge lærer
– Gruppeledelse
– «Du er sjefen!» Å bruke stemmen, kroppen og rommet

7. Ekteskapet, barnet og Bibelen i en kjønnsnøytral tid- hva skjer og hva står på spill? Ved Øyvind Benestad.
8. «Fra 3 til 500. Hvordan Gud kan endre en kirke gjennom diakoni og livet i DHÅ?» Ved Carl Erik Sahlberg

(Dette vil være mye av dette samme som i «Håp gjennom godhets- nettverket» fredag)

9. «Guds adresser. Det verdensvide misjonsoppdraget og forsamlingens plass i det» Ved Rolf Kjøde.
10. Sambåndet- avis eller menighetsblad? Ved Petter Olsen.

Opprinnelsen til Sambåndet kan trekkes tilbake til et predikantmøte i Ålesund. Hva la misjonsfedrene til grunn for bladet, og hvordan tolker dagens redaksjonelle ledelse dette?

11. «Hva skal vi tro og mene om skapelsen? Ved Kjell Tveter.

Om de viktigste livssyn og synspunkter som påvirker oss.» 

12. «Bedre sammen» Ved Linda A Johannesen.

Når hjem og kirke snakker samme språk og drar i samme retning, vil det øke sannsynligheten for at de som vokser opp beholder sin tro på Jesus. Men hvordan kan menigheter jobbe for å ha en felles strategi for dette, på tvers av alder og virkegrener? Er det mulig å ivareta tilpasningen til de ulike aldersgruppene, samtidig med at vi har en felles strategi for hele aldersspennet? Ja, mener Linda A Johannesen. I dette seminaret vil hun snakke om hva man bør fokusere på dersom man ønsker å styrke både koblingen mellom hjem og kirke, og hva som er viktig for den unges trosutvikling, både sett fra hjemmets og kirkens vinkel.