Seminar lørdag 6 november

  1. «Alt er mulig for Gud». Rita Åsen deler sine erfaringer med Gud i bønn. 
  2. «Ett med dem»- Inspirasjon og lærdom fra våre forfulgte søsken. Ved Wybo Nicolai, Åpne Dører. Wybo Nicolai* er en av pionerene innen kristent arbeid i lukkede land som i dag opplever store vekkelser. Han er også hovedarkitekten bak World Watch List, Åpne Dørers forfølgingsliste. Wybo sier: «Dette kan være de siste tiårene vi i vesten opplever full trosfrihet». Hvordan møter vi denne utfordringen? Her har den forfulgte kirke mye å lære oss- også i vårt indremisjonsarbeid. Seminaret vil bli tolket
  3. Hvordan presentere evangeliet for sekulære mennesker? Ved Reza Mohammadi, Leder Kristent Felleskap i Oslo. 
  4. «Kirke utenfor kristenbobla» Ved Kristian Landro.
    I USA hevdes det at opp mot 40% av befolkningen kan være kirkesøkende. I Europa og Norge er realiteten heller 5-10%. Hvordan kan vi i større grad være kirke for de 90-95% som ikke selv søker felleskapene våre? Hvordan være misjonær i vårt eget land, og ikke i for stor grad bli kristenbobler. Kristian vi dele erfaringer fra sin egen reise. 
  5. Landsmøte ImF-UNG fra 16.30-19.00. Informasjon om Landsmøte. Påmelding til Landsmøte.